Wednesday, 2 September 2015

KESALAHAN RUTIN DALAM PEMBACAAN AL-QURAN

Sepanjang pengamatan saya, salah satu kesalahan sebutan yang berlaku ketika membaca Al-Quran ialah bertukarnya baris yang lemah iaitu kasrah kepada samada fathah atau dhommah.

Ini berlaku pada 2 keadaan:

1. Sifat huruf selepas huruf yang berbaris kasrah
2. Makhraj huruf yang berbaris kasrah

Sebagai contoh, dalam basmalah pada kalimah الرحمن الرحيم.

Nun pada kalimah الرحمن berbaris kasrah. Tetapi bila digandingkan dengan Ra' pada kalimah الرحيم yang bersifat tafkhim (tebal) maka Nun yang berbaris kasrah akan terpengaruh dan menghasilkan baris dhommah.

Ha' pada kalimah الرحيم berbaris kasrah. Tetapi kerana makhraj hurufnya ialah pada pertengahan kerongkong (halkum) maka penuturnya kerana terlampau hendak memastikan 'kepedasan' huruf Ha' itu sehingga terhasilnya baris fathah pada huruf Ha'.

Suasan serupa terjadi pada huruf 'Ain pada kalimah نستعين.

Kesalahan sebegini ada berlaku pada semua lapisan masyarakat samada orang awam, para imam mahupun guru Al-Quran. Senario ini boleh diperbetulkan dengan cara bertalaqqi musyafahah dengan guru-guru yang mursyid.

Selamat bertalaqqi ☺️

No comments:

Post a Comment